შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2020 | CCI: ზრდის ტენდენცია გრძელდება
17 ივლისი 2020

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2020 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS
შეავსე ფორმა