შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ნოემბერი 2020 | მომხმარებელთა განწყობა მცირედით უარესდება კორონავირუსის დამატებითი შეზღუდვების ფონზე
24 ნოემბერი 2020
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2020 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. 
BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

1. Source: Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia

შეავსე ფორმა