შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2017 | მოულოდნელი შეფერხება მზარდ ტენდენციაში
28 ივნისი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2017 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Table 1: Monthly and Yearly changes in the CCI variables

Bar Charts: Consumer Responses by Questions
შეავსე ფორმა