შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

თებერვალი 2018 | განათლებულ მომხმარებლებს ინფლაცია შეეხო
15 მაისი 2018

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2018 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

MONTHLY AND YEARLY CHANGES IN THE CCI VARIABLES

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS
შეავსე ფორმა