შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

თებერვალი 2019 | მომხმარებლები ახალი დაკრედიტების რეგულაციებით შეშფოთებულები არიან?
12 მარტი 2019

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2019 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

MONTHLY AND YEARLY CHANGES IN THE CCI VARIABLES

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

[1] http://www.bm.ge/ka/article/teqnikis-magaziebshi-sabanko-ganvadebis-gzit-gayidvebi-shemcirda/19525

[2] ]https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=340&newsid=3600&lng=eng

[3] Johnston, W.M. and Davey, G.C., 1997. The psychological impact of negative TV news bulletins: The catastrophizing of personal worries. British Journal of Psychology, 88 (1), pp.85-91.

შეავსე ფორმა