შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2019 | ყველაფერი დადებითია
13 ივნისი 2019
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2019 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.
BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS
შეავსე ფორმა