შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ოქტომბერი 2014 მაკრო მიმოხილვა | აგვისტოში ექსპორტის უარყოფითი ზრდა დაფიქსირდა, რაც დამაფიქრებელია
14 ოქტომბერი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაკრო მიმოხილვის პროგნოზის 2014 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა