შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2016 მაკრო მიმოხილვა | მარტმა პოზიტიური დინამიკა შემოიტანა ზრდისა და მომხმარებელთა განწყობის მაჩვენებლებში
20 მაისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა