შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2016 მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს რეალური ზრდის მაჩვენებელი უცვლელია. ექსპორტის მონაცემებიდან კი ვხედავთ, რომ საგარეო ვაჭრობაში ლითონებისა და ავტომობილების რე-ექსპორტის წილი მაღალია
30 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა