შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ოქტომბერი 2016 მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს ზრდის მოლოდინებს რეგიონული ეკონომიკების უარყოფითი ზემოქმედების შესახებ შიშები აუარესებს
20 ოქტომბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა