შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2017 მაკრო მიმოხილვა | რეგიონული სავაჭრო ბრუნვის, ტურიზმისა და ფულადი გზავნილების ზრდასთან ერთად საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის იმედიც იზრდება
20 ივნისი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2017 წლის 20 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა