შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2016 | მარტის მონაცემებმა აჩვენა, რომ ეკონომიკური ინდიკატორები სტაბილურია
30 მაისი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა