შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ოქტომბერი 2020 | საქართველოს ზრდის მაჩვენებელი კვლავ ნეგატიურია, თუმცა მომავალ წელს სწრაფ აღდგენას უნდა ველოდოთ
21 ოქტომბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2020 | პანდემიის ქარცეცხლში: ტენდენციები, პროგნოზები და გაურკვევლობები
23 სექტემბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივლისი 2020 | წონასწორობა დაცულია: ვაჭრობის, ტურიზმისა და ინფლაციის მაჩვენებელი დრამატულად ეცემა, ფულადი გზავნილები კი სწრაფად იზრდება
23 ივლისი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2020 | კოვიდ-რეალობა: მე-2 და მე-3 კვარტლების პროგნოზი შეიძლება სათანადოდ დაბალი არ იყოს
09 ივნისი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2020 | 2020 წლის თებერვლის მონაცემებიდან ეკონომიკური მდგომარეობის მკვეთრი გაუარესების პირველ ნიშნებს ვხედავთ, თუმცა საერთაშორისო ექსპერტები 2021 წელს სწრაფ აღდგენას ელოდებიან
27 აპრილი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა