შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2015 მაკრო მიმოხილვა | მშპ-ის ზრდის მონაცემებიდან ვხედავთ, რომ მეორე კვარტალი არც ისე კარგად დაიწყო
17 ივნისი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მაკრო მიმოხილვის პროგნოზის 2015 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა