შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივლისი 2015 მაკრო მიმოხილვა | ქართული ეკონომიკა მეორე კვარტალში მცირედით გაიზარდა. ლარის გაუფასურების მიუხედავად უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული სესხების მოცულობა კვლავ იზრდება
11 აგვისტო 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2015 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა