შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

სექტემბერი 2015 მაკრო მიმოხილვა | რაც არ გვკლავს, გვაძლიერებს
17 სექტემბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2015 წლის 17 სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა