შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q4 2020, მაკრო მიმოხილვა | 2020 წლის ქართული ეკონომიკა – წლის შეჯამება
31 მარტი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2020 წლის წლიური ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა