შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ოქტომბერი 2015 მაკრო მიმოხილვა | წნეხქვეშ
05 ნოემბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2015 წლის 29 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა