შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2016 მაკრო მიმოხილვა | მაკროეკონომიკური შოკებისადმი მედეგობა – მყარი საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების გეგმებისთვის
20 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა