შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

სექტემბერი 2016 მაკრო მიმოხილვა | საქართველო 2016 წლის პირველ შვიდ თვეში: კრიზისიდან გამოსვლას თან ახლავს დაბალი ინფლაცია, ვალუტის გამყარება და სავაჭრო ბრუნვის შემცირება
20 სექტემბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა