შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ოქტომბერი 2016 მაკრო მიმოხილვა | სექტემბერში საქართველოს ეკონომიკა მოსალოდნელზე სუსტი იყო, მაგრამ 2014 წლის ივლისის შემდეგ პირველად ექსპორტი წლიურ ჭრილში გაიზარდა
10 ნოემბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა