შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

თებერვალი 2017 მაკრო მიმოხილვა | გულდასაწყვეტი წლის მიუხედავად, საქართველოს მეზობლებს შორის ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა
10 თებერვალი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2017 წლის 10 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა