შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q1 2018, მაკრო მიმოხილვა | ჩვეული ბიზნესი: საქართველოს ეკონომიკა ზომიერად მაღალი ტემპით იზრდება
18 ივნისი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის 1-ლი კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა