შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2018 მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს ეკონომიკა – წლის შეჯამება
22 თებერვალი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის წლიური ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა