შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q1 2019, მაკრო მიმოხილვა | ქართული ეკონომიკა 1-ელ კვარტალში: სიმშვიდე (შესაძლო) შტორმის წინ
24 მაისი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2019 წლის 1-ლი კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა