შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q1 2020, მაკრო მიმოხილვა | პანდემიის ადრეული ნიშნები
15 აპრილი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2020 წლის 1-ლი კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა