შეავსე ფორმა
Logo
კვლევა საქართველოში ორგანული თხილის ღირებულებათა ჯაჭვის კერძო მომსახურების მიმწოდებლების შესახებ
02 თებერვალი 2018

კვლევის მიზანია საქართველოს თხილის მწარმოებელ რეგიონებში (ზუგდიდი, წალენჯიხა, ვანი) ორგანული თხილის სექტორის განვითარების ამჟამინდელი სტატუსის ანალიზი და ღირებულებათა ჯაჭვში მიმდინარე ძირითადი პროცესების შესწავლა წარმოების ეტაპიდან მოყოლებული გადამუშავებამდე და მარკეტინგამდე.

აზიური შემოსევა: მყრალი ხოჭო საქართველოში
20 ნოემბერი 2017

65 წლის ნიკოლოზ მ-მ სოფელ ჯიხაიშიდან 2012 წელს დაახლოებით 15,000 ლარის ინვესტიცია ჩადო 8.5 ჰა თხილის ბაღში, იმ იმედით, რომ ერთ დღეს მისი წამოწყება მომგებიან ბიზნესად იქცეოდა. ნიკოლოზს საქმე მართლაც კარგად მისდიოდა, სანამ მყრალი ხოჭო, იგივე აზიური ფაროსანა, როგორც მას ქართველები ეძახიან, არ გამოჩნდა მის ბაღში. ნიკოლოზი ჰექტარზე 800-1000 კგ. მოსავლის აღებას ელოდა, მაგრამ ხოჭოს შემოსევამ მოსავალი 30-35%-ით შეამცირა, რამაც ჰექტარზე 1000 ლარზე მეტით აზარალა.

ბიომრავალფეროვნების შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
03 ივლისი 2017

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი გუნდი მუშაობს ბიომრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაზე (RIA). ეს პროექტი ხაზს უსვამს, რამდენად მნიშვნელოვანია RIA-ის მეთოდოლოგიაში მდგრადი განვითარების მიზნების გათვალისწინება.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საქმიანობის შეფასება
05 ივნისი 2017

ტრენინგებისა და განვითარების პროგრამის შემდეგ ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი გუნდი შეაფასებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საწარმოო საქმიანობას და განსაზღვრავს გაუმჯობესების შემდგომ ნაბიჯებსა და სფეროებს.

მეტი თანასწორობა მეტი ზრდისთვის
29 მაისი 2017

ქვეყანაში გენდერული თანასწორობა კონსტიტუციით არის უზრუნველყოფილი. შესაბამისად, კაცებსა და ქალებს თანაბარი უფლებები აქვთ მიწის ფლობაზე, მემკვიდრეობის მიღებაზე. თუმცა საქართველოში, ისევე, როგორც ბევრ განვითარებად ქვეყანაში, მიწის საკუთრების საკითხებს დიდწილად კულტურული ფასეულობები განსაზღვრავს.

შეავსე ფორმა