შეავსე ფორმა
Logo
საქართველოში ღვინის წარმოების მოკლევადიანი რისკები და გრძელვადიანი გამოწვევები. შედეგების შეჯამება
04 აგვისტო 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ბარათის პროგრამის შეფასება
29 მაისი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აქვს თუ არა აზრი მცირემიწიანი ფერმერებისთვის სუბსიდიების მიცემას? თუ კი, რატომ?
30 მარტი 2015

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არასდროს დამდგარა მსგავსი ომის სასურსათო კრიზისის საფრთხის წინაშე, კოალიცია ქართული ოცნების მიერ 2013-2015 წლებში განხორციელებული სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა ამბიციებს მოკლებული ნამდვილად არ არის, ცდილობს რა სააკაშვილის ადმინისტრაციის მიერ ათწლეულის განმავლობაში მცირემიწიანი ფერმერების მეურნეობის „აქტიური უარყოფის“ კომპენსირებას.

ფერმერული შინამეურნეობების როლი სოფლის მეურნეობის სექტორის მდგრად განვითარებასა და სიღარიბის დაძლევაში
30 იანვარი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა