შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

ფერმერული შინამეურნეობების როლი სოფლის მეურნეობის სექტორის მდგრად განვითარებასა და სიღარიბის დაძლევაში
პარასკევი, 30 იანვარი, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა