შეავსე ფორმა
Logo

პოლიტიკის დოკუმენტები

ნავთობის მსოფლიო ფასების მაკროეკონომიკური გავლენა საქართველოზე
სამშაბათი, 04 აგვისტო, 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა