შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

ვაჭრობისა და მდგრადობის ზეგავლენის შეფასება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული DCFTA-ის მოლაპარაკებების მხარდასაჭერად
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 09.01.2012 დასრულების თარიღი: 29.06.2012

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა ითამაშა შედარებით მცირე როლი ამ პროექტში. ჩვენი გუნდი ეხმარებოდა ეკორისისა (ნიდერლანდების სამეფო) და CASE-ს (პოლონეთი) კონსორციუმებს. კვლევას აფინანსებდა ევროპის კომისია (DG Trade). კვლევის ქართული კომპონენტის მიზანი იყო, ევროკავშირის ფიტო და ვეტერინარულ კონტროლთან შესაბამისობაში მოყვანის ხარჯების დადგენა, რაც განაპირობებს ხორცისა და ხორც-პროდუქტების ფასებისა და ევროკავშირში ქართული ხორცის ექსპორტის ზრდას. აღნიშნული დასკვნების შესახებ ანგარიში წარედგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატსა და კონსორციუმის წევრებს.

შეავსე ფორმა