შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

გლობალური პროგრამა გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციისა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისათვის
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 01.06.2017 დასრულების თარიღი: 01.06.2020

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი მონაწილეობს იღებს გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციისა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისათვის გლობალურ პროგრამაში.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს წარმომადგენლობის პარტნიორი რეგიონში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პრევენციისა და გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისათვის გლობალური პროგრამის ფარგლებში. კვლევაში აზიისა და კავკასიის 6 ქვეყანა მონაწილეობს: ნეპალი, ბანგლადეში, ვიეტნამი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ეროვნული პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავებას რათა გადაიჭრას ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა ვაჟებისთვის უპირატესობის მინიჭება, გოგონების დაბალი ღირებულების და გენდერული უთანასწორობა, რაც ხდება გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის მიზეზი აზიისა და კავკასიის ქვეყნებში.

კვლევის ძირითადი მიზნებია:

  1. დემოგრაფიული, სოციალურ-კულტურული, საოპერაციო და პოლიტიკის საკითხებზე ჩაარებული კვლევებით ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე სქესთა თანაფარდობაში დისბალანსის შესახებ არსებული ცოდნის ბაზის გაფართოება;
  2. გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის პოლიტიკისა და პროგრამების ადვოკატირების, განვითარების, განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების კომპეტენციის გაძლიერება როგორც ეროვნულ, ისე რეგიონულ დონეზე; 
  3. ტენდენციების მონიტორინგის, ინფორმაციისა და ინსტრუმენტების გაცვლისთვის საჭირო რეგიონთაშორისი მექანიზმების შემუშავება.
შეავსე ფორმა