შეავსე ფორმა
Logo

სიახლეები

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
ოთხშაბათი, 01 დეკემბერი, 2021

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი აცხადებს ვაკანსიას დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი დაინტერესებულ კანდიდატებს სთავაზობს ინტელექტუალურად საინტერესო, კოლაბორაციულ სამუშაო გარემოს, პროფესიული წინსვლის შესაძლებლობებსა და კონკურენტულ ანაზღაურებას.

პოზიცია: კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

ანგარიშვალდებულია: ISET-ისა და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოს წინაშე

დაწყების თარიღი: იანვარი, 2022 წელი

პირდაპირი ანგარიშგება: 5

პირობები: კონკურენტული

პოზიციის მიმოხილვა

გრძლევადიანი განვითარება

 • დირექტორის ხელმძღვანელობით პასუხისმგებელი იქნება ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის განვითარებაზე, განსაკუთრებით, ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების მოძიებაზე, ფინანსებისა და გრძელვადიანი ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორობების მოზიდვაზე;
 • უხელმძღვანელებს ბიზნესის განვითარების ოფისს;
 • დაფინანსების შესაძლებლობებისა და საგრანტო წინადადებების მომზადების მიზნით, წარმართავს სხვადასხვა დეპარტამენტსა და მენეჯმენტს შორის კოორდინაციას;
 • დაეხმარება ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს პოტენციური პროექტებისთვის პარტნიორებისა და დამფინანსებლების მოძიებაში;
 • უხელმძღვანელებს საგრანტო წინადადებების მომზადებას, განსაკუთრებით მსხვილ, გრძელვადიან და რეგიონულ/საერთაშორისო პროექტებს.

პროექტების მართვა და შესაბამისობა

 • კოორდინირებას გაუწევს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის პროექტების მართვასა და ჩაბარებას, მონაწილეობას მიიღებს პროექტის განხორციელების პროცესში: განაცხადის შეტანა, ბიუჯეტის დაგეგმვა, ხელშეკრულებების გაფორმება, პროექტის განხორციელება, პროექტზე ანგარიშგება;
 • მართავს მსხვილ, კომპლექსურ და მულტისექტორულ პროექტებს;
 • მჭიდროდ ითანამშრომლებს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ფინანსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან და მასთან ერთად დაგეგმავს ფინანსებსა და შიდა პროცესებს, მათ შორის, წლიური ბიუჯეტის მონიტორინგსა და დაგეგმვას, კომპენსაციის, ბონუსებისა და სხვა მსგავს საკითხებს;
 • პასუხისმგებელი იქნება იურიდიულ, აუდიტის, შესაბამისობისა და მარეგულირებელი საქმეების კოორდინაციაზე, მათ შორის მესამე მხარეებთან კონსულტაციების/აუთსორსინგის გზით.

სტრატეგია და ანგარიშგება

 • დირექტორის ხელმძღვანელობით, ზედამხედველობას გაუწევს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის სტრატეგიული გეგმის შესრულებასა და მონიტორინგს;
 • მოამზადებს შესაბამის მენეჯმენტისა და მიმდინარე შიდა ანგარიშებს დირექტორისა და საბჭოსთვის (პროგრესის მონიტორინგის შიდა, OGSM-ის დოკუმენტის მიხედვით), ისევე, როგორც დირექტორისა და აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მოთხოვნილ სხვა ანგარიშებს.

გუნდი და გუნდის განვითარება

 • დირექტორის მითითებით, კოორდინაციას გაუწევს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდის პროფესიულ განვითარებას;
 • პასუხისმგებელი იქნება პროექტებსა და გუნდებში ადამიანური რესრუსების განაწილებაზე.

კვალიფიკაცია:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკაში, საჯარო პოლიტიკაში, ბიზნესში ან სხვა მონათესავე სფეროში (საზღვარგარეთ მიღებულ განათლებას მიენიჭება უპირატესობა);
 • მინიმუმ 10-წლიანი პროფესიული გამოცდილება;
 • პოლიტიკის კვლევების ან პოლიტიკის მართვის/განხორციელების მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;
 • მართვის, მათ შორის, პროექტების მართვისა და დინამიურ, მაღალკვალიფიციურ გუნდთან წარმატებული მუშაობის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო დონორებსა და პარტნიორებთან მუშაობის გამოცდილება; ევროკავშირის დაფინანსების მექანიზმებზე მუშაობის გამოცდილებას მიენიჭება უპირატესობა.

პროფილი:

 • უნდა შეეძლოს რესურსების ეფექტური მართვა ძლიერი ორგანიზაციული უნარ-ჩვევების, მულტიტასკინგის, დელეგირების, დროისა და პროექტების მართვის უნარ-ჩვევების გამოყენებით;
 • უნდა იყოს ძლიერი ეკონომიკური მოაზროვნე, იცნობდეს პოლიტიკის კვლევებს, იყოს გათვითცნობიერებული სხვადასხვა სფეროში და ცნობისმოყვარე;
 • დეტალებზე ორიენტირებული, ორგანიზებული და ძლიერი ანალიტიკური უნარ-ჩვევები;
 • კომუნიკაციისა და ურთიერთობების დამყარების უნარი;
 • თავისუფლად საუბრობდეს და წერდეს ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

განაცხადების გადახედვა დაიწყება ვაკანსიის გამოქვეყნებისთანავე და გაგრძელდება შესაბამისი კანდიდატის შერჩევამდე. დაინტერესებულმა კანდიდატებმა სამოტივაციო წერილი და რეზიუმე უნდა გამოგზავნონ შემდეგ მისამართზე: [email protected]. სათაურის ველში კი მიუთითეთ ‘დირექტორის მოადგილე’.

შეავსე ფორმა