შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2016 | ლარში საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, რადგან ბანკები ეროვნულ ვალუტაში გრძელვადიანი დანაზოგების მოზიდვას ცდილობენ
20 აპრილი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. 

შეავსე ფორმა