შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2016 | სეზონური ტურისტების ნაადრევმა შემოსვლამ შემოსავლები და დანაზოგები (დოლარში!) გაზარდა
20 ივნისი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა