შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2016 | მოკლევადიანი სამომხმარებლო სესხების მკვეთრმა ვარდნამ ზრდის პროგნოზი შეამცირა
26 იანვარი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა