შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2019 | არ არის კრედიტი, არ არის წვეულება: შეიძლება გაუმჯობესებულმა საგარეო სტატისტიკამ და დეპოზიტების გაზრდილმა მოცულობამ სტაბილური ზრდა უზრუნველყოს?
08 აპრილი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა