შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q2 2018, მაკრო მიმოხილვა | სიახლე სამეზობლოში: ექსპორტის ძლიერი ზრდა 2018 წლის პირველ ნახევარში თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვებმა განაპირობა
18 სექტემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის მე-2 კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა