შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
საქართველოს ეკონომიკის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა კვარტალური გამოცემაა. პუბლიკაცია საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ყოვლისმომცველ მიმოხილვას და ანალიზს გვთავაზობს, რომელიც „საქსტატის“, ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს და სხვა ოფიციალური წყაროების ყოველთვიურ სტატისტიკას
ეფუძნება.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
თარიღიდან
თარიღამდე
Q1 2019, მაკრო მიმოხილვა | ქართული ეკონომიკა 1-ელ კვარტალში: სიმშვიდე (შესაძლო) შტორმის წინ
24 მაისი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2019 წლის 1-ლი კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

2018, მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს ეკონომიკა 2018 წელს – წლის შეჯამება
22 თებერვალი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის წლიური ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q3 2018, მაკრო მიმოხილვა | მე-3 კვარტლის ზრდა ბევრად სუსტია, ვიდრე წლის 1-ლი ნახევრის. გამკაცრებული რეგულაციების მიუხედავად შიდა საცალო და ბიზნეს სესხები იზრდება
24 დეკემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q2 2018, მაკრო მიმოხილვა | სიახლე სამეზობლოში: ექსპორტის ძლიერი ზრდა 2018 წლის პირველ ნახევარში თამბაქოს ნაწარმის გაყიდვებმა განაპირობა
18 სექტემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის მე-2 კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q1 2018, მაკრო მიმოხილვა | ჩვეული ბიზნესი: საქართველოს ეკონომიკა ზომიერად მაღალი ტემპით იზრდება
18 ივნისი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2018 წლის 1-ლი კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა