შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
საქართველოს ეკონომიკის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა კვარტალური გამოცემაა. პუბლიკაცია საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ყოვლისმომცველ მიმოხილვას და ანალიზს გვთავაზობს, რომელიც „საქსტატის“, ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს და სხვა ოფიციალური წყაროების ყოველთვიურ სტატისტიკას
ეფუძნება.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
თარიღიდან
თარიღამდე
სექტემბერში საქართველოს ეკონომიკა მოსალოდნელზე სუსტი იყო, მაგრამ 2014 წლის ივლისის შემდეგ პირველად ექსპორტი წლიურ ჭრილში გაიზარდა
10 ნოემბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

20 ოქტომბერი: საქართველოს ზრდის მოლოდინებს რეგიონული ეკონომიკების უარყოფითი ზემოქმედების შესახებ შიშები აუარესებს
20 ოქტომბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

20 სექტემბერი: საქართველო 2016 წლის პირველ შვიდ თვეში: კრიზისიდან გამოსვლას თან ახლავს დაბალი ინფლაცია, ვალუტის გამყარება და სავაჭრო ბრუნვის შემცირება
20 სექტემბერი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

20 ივნისი: საქართველოს რეალური ზრდის მაჩვენებელი უცვლელია. ექსპორტის მონაცემებიდან კი ვხედავთ, რომ საგარეო ვაჭრობაში ლითონებისა და ავტომობილების რე-ექსპორტის წილი მაღალია
30 ივნისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

20 მაისი: მარტმა პოზიტიური დინამიკა შემოიტანა ზრდისა და მომხმარებელთა განწყობის მაჩვენებლებში
20 მაისი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა