შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
საქართველოს ეკონომიკის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა კვარტალური გამოცემაა. პუბლიკაცია საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ყოვლისმომცველ მიმოხილვას და ანალიზს გვთავაზობს, რომელიც „საქსტატის“, ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს და სხვა ოფიციალური წყაროების ყოველთვიურ სტატისტიკას
ეფუძნება.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
თარიღიდან
თარიღამდე
20 აპრილი: მაკროეკონომიკური შოკებისადმი მედეგობა – მყარი საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების გეგმებისთვის
20 აპრილი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

21 მარტი: მეზობლებზე უკეთესი მაჩვენებლები შეიძლება საკმარისი იყო (ამ დროისთვის)
21 მარტი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 21 მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

20 თებერვალი: საქართველოს ეკონომიკა 2015-2016 წწ-ში – იზრუნე საძირკველზე და ფასადი თავის თავს მიხედავს...
22 თებერვალი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 20 თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

25 იანვარი: მხსნელი სტატისტიკა – ნოემბერში ზრდის მაჩვენებლის გაზრდამ იმედი გააჩინა, თუმცა სიფრთხილეს თავი არ სტკივა
25 იანვარი 2016

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2016 წლის 25 იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

16 დეკემბერი: კოშმარი შეიძლება დასრულდა, თუმცა არა ყველასთვის
16 დეკემბერი 2015

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2015 წლის 16 დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა