შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

Q3 2020, მაკრო მიმოხილვა | საქართველოს ეკონომიკის მესამე კვარტალი გლობალური მიწოდებისა და მოთხოვნის ორმაგი შოკის რეალობას ასახავს
11 დეკემბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მაკროეკონომიკური მიმოხილვის 2020 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა