შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

რატი ფორჩხიძე
უმცროსი მკვლევარი
+995 322 507 177

რატი ფორჩხიძე 2021 წლიდან ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარია და ბიზნესის განწყობის ინდექსის კვარტალური პუბლიკაციების მომზადებაზეა პასუხისმგებელი. 2021 წელს იგი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის ბაკალავრი გახდა.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე რატი მონაცემთა კომუნიკაციის ოფიცერი იყო ფორსეტში, სადაც მეტწილად მონაცემების დამუშავებასა და ვიზუალიზაციაზე მუშაობდა, პარალელურად იგი ინგლისურ ენას ასწავლიდა ISET-ის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე. რატის კვლევითი ინტერესებია: მონაცემთა მეცნიერება, საჯარო პოლიტიკა და განვითარების ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
შეავსე ფორმა