შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

კვლევა COVID-19-ის გავლენის შესახებ საქართველოს ICT სექტორზე
ორშაბათი, 11 ოქტომბერი, 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული კვლევითი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა