შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

უძრავი ქონების ფასების მონიტორინგი
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 05.12.2016 დასრულების თარიღი: 25.08.2017

პროექტის მიზანია უძრავი ქონების გასაყიდი ფასების ცვლილებების გამოთვლა კონკრეტული სპეციფიკაციებისთვის.

პროექტისთვის გამოიყენება მონაცემთა 2 ბაზა: ვებ-გვერდი place.ge და რეესტრის მონაცემები ქონების გაყიდვებზე. საკუთრების ტიპების კონკრეტული კლასიფიკაციებისთვის მონაცემები გროვდება კვარტალურად. კვარტალური ფასების მონიტორინგი და ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება წინა კვარტალსა და წინა წელთან მიმართებაში ხდება.

შეავსე ფორმა