შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2015 | მცირე შეღავათი
11 მაისი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა