შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2015 | ფრთხილი მომხმარებლები მოკლევადიან პერიოდში უფრო მეტს ზოგავენ
07 აგვისტო 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა