შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2021 | 2021 წლის ნეგატიური ზრდა ძირითადად ტურიზმზე მოდის. 2021 წელს ეკონომიკის აღდგენაზე თუ იმოქმედებს?
24 მაისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2021 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა