შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

სექტემბერი 2020 | პანდემიის ქარცეცხლში: ტენდენციები, პროგნოზები და გაურკვევლობები
23 სექტემბერი 2020

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2020 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა