შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2023 | ესეც ეკონომიკური იმპულსი: დეპოზიტები იზრდება, ვაჭრობა იზრდება – ძირითადად რეექსპორტის ხარჯზე, ფულადი გზავნილების დინამიკა კი იცვლება – საქართველოს მშპ-ის ზრდის ქრონიკები
11 იანვარი 2024

კვლევითმა ინსტიტუტმა 2023 წლის მეოთხე და 2024 წლის პირველი კვარტლების მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) რეალური ზრდის პროგნოზი განაახლა. ქვემოთ მოცემულია ამ თვის განახლების ძირითადი მიგნებები:

სქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2023 წლის ოქტომბრის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. მოსალოდნელია მშპ-ის 6.2%-ით ზრდა, მშპ-ის ზრდის საშუალო მაჩვენებელმა 2023 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში კი 6.9 %-ს მიაღწია.

ნოემბერში საქსტატმა 2023 წლის პირველი და მეორე კვარტლების მშპ-ის  რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. ზრდის მაჩვენებელი 1-ელ კვარტალში 7.7%-დან 8.0%-მდე დაკორექტირდა, ხოლო მე-2 კვარტალში – 7.5%-დან 7.8%-მდე. მე-3 კვარტალში მოსალოდნელი ზრდის მაჩვენებელი დასაწყისში უცვლელი დარჩა, მაგრამ დეკემბრის ბოლოსთვის 5.7%-მდე დაკორექტირდა.  თუმცა ეს უკანასკნელი ცვლილება დეკემბრის პროგნოზში ჯერ ასახული არ არის.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის შეფასების თანახმად, 2023 წლის მეოთხე კვარტალში მშპ-ის რეალური ზრდის წლიური მაჩვენებელი 6.2% იქნება, 2024 წლის პირველი კვარტლის კი – 2.7%.  

ოქტომბრის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2023 წელს წლიური ზრდის პროგნოზი 7.3%-ს შეადგენს.

შეავსე ფორმა